அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்)!
அல்லாஹ்வின் பேரருளால் புகாரி ஆலிம் அரபிக் கல்லூரியின் பட்டமளிப்பு விழா டிசம்பர் 19, 2019 அன்று காலை 10:30 மணி அளவில் வண்டலூர் பி.எஸ். அப்துர் ரஹ்மான் கிரெசண்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் விழா அரங்கத்தில் இன்ஷாஅல்லாஹ் நடைபெற இருக்கிறது.
அதில் 84 பட்டதாரிகள் அல்-ஆலிம் அல்-புகாரி சனதும் மற்றும் நால்வர் ஹாபிழ் பட்டமும் பெற இருக்கிறார்கள்.


The convocation of the college is scheduled on 19.12.2019 at Convention centre, B.S. Abdur Rahman Crescent University, Vandalur, Chennai.

 • Chief Guests:
  1. Syed Munawwar Ali Sihab Thangal, President, Muslim Youth League, Kerala
  2. Moulana Hyder Ali Hazrath, Principal, Usmaniya Arabic College, Melappalayam
 • No of Graduants:
  • 84 for Al-Aalim Al-Bukhari
  • 7 Hafiz

 • நூல் வெளியீட்டு விழா மற்றும் இஸ்லாத்தில் சொத்துரிமை: கருத்தரங்கம்

  அஸ்ஸலாமு அலைக்கும் (வரஹ்)! அல்லாஹ்வின் பேரருளால் புகாரி ஆலிம் அரபிக் கல்லூரியில் மார்ச் 11, 2023 அன்று காலை 09:30 மணி அளவில் வண்டலூர் பி.எஸ். அப்துர் ரஹ்மான் கிரெசண்ட் பல்கலைக்கழகத்தின் விழா அரங்கத்தில் முதல் அமர்வு - நூல் வெளியீட்டு விழா மற்றும் இரண்டாம் அமர்வு - இஸ்லாத்தில் சொத்துரிமை: கருத்தரங்கம் நடைபெற்றது.